Nyheder

Processen med at forhandle Budget 2024 er så småt gået i gang, og i den forbindelse har Odder Kommune lavet et spørgeskema, hvor man kan komme med input til forhandlingerne.

Fra Lokalrådets side kan vi kun appellere til, at man gør sin indflydelse gældende.

Spørgeskemaet tager cirka 10 minutter at udfylde, men har du noget på hjerte, er det en nem og hurtig måde, at give sin mening til kende.

Den 7. september klokken 19
holder kommunen åbent borgermøde i Pakhuset Odder. Det foregår fra klokken 19 og starter med et oplæg om Odder Kommunes økonomi, hvorefter Lisbeth Knudsen holder et oplæg om økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
Lisbeth Knudsen er strategisk direktør for Altinget og Mandag Morgen og har tidligere været chefredaktør for Berlingske og nyhedsdirektør i DR.

Brug 10 minutter af din tid og giv dine input til budget 2024:
Odder Kommune Spørgeskema

På foreningensdagen den 19. marts afholdt Saksild og Omegns Lokalråd sin årlige generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.

Da den tidligere formand,Steffan Lykke Møller, havde valgt at udtræde af bestyrelsen, nyvalgtes Morten Berring Jørgensen, medens den øvrige bestyrelse blev genvalgt.
Som kontaktperson mellem Landsbyordningen og Lokalrådet nyvalgtes Tina Callesen.

Referat fra generalforsamlingen kan læses i sin fulde udstrækning under dokumenter/generalforsamling

Den 8. juni besøgte repræsentanter fra Klima & Plan udvalget samt teknisk chef Casper Grønborg Saksild og Omegns Lokalråd med henblik på at udrede nogle af de mange spørgsmål, der fortsat hænger i luften omkring den nye strukturplan.
Med til mødet var sammen med Lokalrådet berørte repræsentanter fra lokalområdet, naturfredningsforening og det nye udstykningsområde.

Mødet forløb i ”god ro og orden” – at vi ikke er enige i proces og udviklingsplan er et faktum, det samme er det, at strukturplanen er en realitet, om vi ønsker det eller ej.

Da Odder Kommune fastholder, at de sager der ligger hos Planklagenævnet, IKKE får opsættende virkning, fortsætter forvaltningen arbejdet med at udarbejde lokalplan mv. for området.

Her er det vigtigt, at vi får sat et markant fingeraftryk i høringsperioden, og at ingen er i tvivl om, at fokus i første omgang må og skal være at sammenbygge bydelene i stedet for at lave knopskydningsområder, hvilket vi håber at kommunen vil tilslutte sig, når diverse planer udformes.

Det er vigtigt at bemærke, at vi fortsat har fokus på de kommunale procedurer, og at vi ikke kanaliserer vores frustration over den kommunale sagsbehandling over på de kommende tilflyttere. Det er jo helt forståeligt, at de gerne vil bo og bygge midt i vores skønne natur. Hvem vil ikke gerne det?

Lokalrådet vil efter sommerferien udarbejde en plan for nødvendige tiltag i forbindelse med de høringssvar, der skal udarbejdes, så vi fremadrettet er både tydelige og velforberedte i det arbejde/samarbejde, der venter.

Lokalrådet har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at rette en henvendelse til Odder Kommune / Klima & Plan for etablering af et Borgermøde i Saksild Kulturhus før sommerferien.

Der var i bestyrelsen enighed om at borgermødet, som var arrangeret af planafdelingen, havde været en dårlig oplevelse, hvor forvaltningen havde gjort en dårlig figur og hvor formatet på alle måder havde været uden store perspektiver.

Da det var meldt ud fra kommunens side, at der nok ville blive truffet beslutning om processen for en ny strukturplan inden sommerpausen, herunder hvorvidt der skulle være høringsmulighed, er der brug for at række ud til beslutningstagerne snarest muligt for at undgå, at der bliver truffet forhastede beslutninger på et forkert grundlag.
Fra mange sider i lokalsamfundet er der samtidig udtrykt et ønske om at komme i en mere direkte dialog med lokalpolitikkerne og få lavet et rigtigt borgermøde. Det har bestyrelsen taget ad notam, og der arbejdes på at Borgermødet kan afholdes i uge 23 eller 24.
Der opdateres, så snart der er meldt en dato ud fra de respektive politikere.