Nyheder

Lokalrådet har med stor borgertilslutning afholdt såvel et borgermøde med titlen
FREMTIDENS SAKSILD
samt et valgmøde hvor en repræsentant fra samtlige partier til kommunalvalget den 16. november var inviteret.

Samtlige stole i Kulturhuset var i brug, så det betyder, at der til begge arrangementer var mere end 100 deltagere. Stikord fra de to arrangementer kan læses her.

Grundet Coronasituationen indkalder lokalrådet i år til generalforsamling for Saksild-Nølev Lokalråd i 2021, online.
Dato for generalforsamlingen er torsdag d. 25 marts kl. 19.30.

Lokalrådet publiserer et link med invitationen til den digitale generalforsamling her på siden.
Vi håber at mange har lyst til og mulighed for at deltage i generalforsamlingen til trods for at den i år foregår digitalt.

Dagsorden for generalforsamlingen
1 - Valg af dirigent
2 - Formandens beretning
3 - Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse, underskrevet af både revisoren og bestyrelsen
4 - Drøftelse af drift, budget og kontingent
5 - Valg til bestyrelsen
6 - Valg af revisor
7 - Andre rettidigt indgivne forslag
8 - Eventuelt (kun drøftelser, ikke beslutninger)

De bedste hilsner
Saksild-Nølev Lokalråd
Efteråret har meldt sin ankomst, og før vi får set os om, er det vinter.

Det betyder for borgerne i Saksild og Omegn, at de mange fritidsaktiviteter, foredrag og hyggelige sammenkomster næsten står i kø for at tilbyde os samvær og fællesskab.

1. november kl. 18.00

”Happy Halloween” med fællesspisning og præmie til den bedst udklædte i Kulturhuset

4. november kl. 18.00 til 20.00

”Hvad kan Kunstterapi gøre for dig” To kunstterapeuter vil denne aften give de fremmødte et indblik i, hvordan man kan skabe en indre ro gennem kreative processer. Tilmelding er nødvendig.

10. november kl. 15.00 til 17.00

inviterer vores lokale musik-ildssjæl Tina Buchholtz til 90 års fødselsdag, når hun fortæller om manden bag Snøvsen, Svantes Viser og mange finurlige tekster og melodier. Fødselsdagen fejres selvfølgelig med Fællesang og Othello Lagkage. Tilmelding er nødvendig

Den 14. november kl. 16.30 - 18.00

sættes der lys og lyd på Ole Grøns skulptur "To på Tur" fra 2015. Mød op og se og gense skulpturen og genopfrisk "lokalhistorien."

3. december

Andespil i Kulturhuset

Saxild Seniorklub, Saxild Idrætsforening og DGI har med stor succes skudt ”Idræt om dagen” i gang . Projektet fortsætter de næste to tirsdage (29. oktober OG 5. november) i Kulturhuset fra kl. 09.30 til 11.30 med inspirerende træning fra kyndige instruktører fra DGI. Herefter er håbet, at vi selv kan køre videre.

Det lokalhistoriske Arkiv holder åbent på tirsdag aftener bortset fra den 1. tirsdag i måneden, se dog hjemmesiden for evt. aflysninger eller "ud-af-huset" arrangementer.

Nørkleklubben mødes den sidste mandag i måneden fra 19.00 til 21.00 og også på Rude Strand højskole står tilbudene i kø.

Station Odder får i løbet af meget kort tid sin redningsbåd retur.

Glæden er stor i Saksild og Omegns Lokalråd.

Det er ikke de mange og lange kampe fra 2018 om at sikre det lokale beredskab, der fylder mest i dag, men derimod glæden over at en ny beredskabsdirektør har lyttet til de mennesker, der ved bedst, nemlig den stab af dygtige og dedikerede medarbejdere, der er - og var - på Station Odder, og som vægter sikkerheden i vores havne og kystnære områder højt. Han har lyttet, han har hørt og han har delt deres bekymring om lange responstider, Han har været mand for at omgøre den beslutning, der blev truffet i 2018 om at fjerne redningsbåden fra Station Odder - og han sender den inden 1. juli retur til Odder, hvor dygtige medarbejdere er uddannet til at betjene den.

Vi glæder os over, at hvis uheldet er ude - så er hjælpen igen nær!